'Loonmatiging afschaffen'; Vakbonden: werkloosheid onoplosbaar

BRUSSEL, 26 APRIL. Belangrijke Europese vakbondsleiders weten niet wat ze moeten doen om een eind te maken aan de grote structurele werkloosheid. Ze zijn ook van mening dat werknemers genoeg hebben van loonmatiging, omdat dit niet leidt tot het verdwijnen van de werkloosheid.

Dat blijkt uit een serie gesprekken die deze krant had met leiders van Europese vakbonden.

De Belgische vakbondsleider Janssens en zijn Italiaanse collega Trentin zeggen dat ze niets kunnen doen voor de langdurig werklozen. Ze vinden dat vakbonden de belangen van hun werkende leden moeten verdedigen. De bonden moeten zich volgens hen wel verzetten tegen aantasting van de sociale uitkeringen. Trentin:“Je kunt als vakbeweging trachten banen te redden, maar je kunt geen banen creëren.”

Volgens sommige vakbondsleiders hebben werknemers genoeg van loonmatiging, omdat ze niet meer geloven dat dit leidt tot verdwijning van de werkloosheid. FNV-voorzitter Stekelenburg vindt het “moreel geen goed uitgangspunt” om te veronderstellen dat het probleem van de werkloosheid nooit wordt opgelost. Hij heeft voorstellen die moeten leiden tot nieuwe banen, maar geeft toe dat “er misschien honderdduizend zijn die liever hun uitkering houden dan een baan nemen”. Volgens zijn plannen zou een werkloze met een gezin er financieel nauwelijks op vooruitgaan als hij gaat werken.

De meeste Europese vakbondsleiders vinden dat een flexibeler arbeidsmarkt nodig is. Van afschaffing van het minimumloon willen zij niets weten. “Je loopt het gevaar dat ten slotte alle inkomens gaan dalen”, zegt Klaus Zwickel, voorzitter van de Duitse metaalwerkersbond IG Metall.

FNV-voorzitter Stekelenburg vindt wel dat een eind moet komen aan de huidige situatie waarbij het laagste CAO-loon belangrijk hoger is dan het wettelijk minimumloon. Hij wil bovendien dat belasting en sociale premies voor minimuminkomens omlaaggaan, omdat het dan aantrekkelijk kan worden om werk dat nu zwart wordt gedaan legaal te laten verrichten. Stekelenburg verwacht overigens dat de werkloosheid in Nederland de komende maanden zal blijven toenemen.

De vakbondsleiders verwachten dat hervatting van economische groei niet tot een terugkeer van volledige werkgelegenheid zal leiden. De Franse vakbondsleidster Nicole Notat: “Sinds het begin van de jaren tachtig is na elk economisch herstel een grotere groep permanent werklozen overgebleven.”

    • Ben van der Velden