Links gevaar

Nu de overwinning van de socialisten zich steeds duidelijker gaat aftekenen, kan men het probleem niet langer negeren: het linkse gevaar.

Dat de investeerders de aardverschuiving in de sociale verhoudingen niet afwachten en nu reeds de wijk naar het buitenland nemen, wie heeft er niet over gelezen? Dat de aardgasreserves zullen worden opgestookt, wie zou van sociaal-democraten anders verwachten? Dat het vooruitzicht van elke vrijdagavond Kok op de buis reeds tot een scherpe dip in de verkoop van Philips-kleurentelevisies heeft geleid, het lag voor de hand. Dat in Bergambacht een comité is gevormd dat er in vlugschriften op wijst dat het geboortehuis van de rode lijsttrekker allang is afgebroken, heel begrijpelijk. Kortom, wie zijn oren en ogen openhoudt weet wat er onder het volk leeft en is zich van het groeiende ongenoegen bewust.

En de politiek? De politiek zwijgt en kijkt de andere kant uit. Op één na: drs. R.F.M. Lubbers. Hij was het die de lafheid doorbrak en in Kerkrade en in Den Haag de natie op het gevaar van een linkse zege wees. Want hij weet: de democratie mag dan een mooi systeem zijn, dat wil nog niet zeggen dat men het stemmen aan de kiezers kan overlaten.

    • Warna Oosterbaan