Kok: coalitie met VVD moeilijk

DEN HAAG, 26 APRIL. PvdA-lijsttrekker Kok wil een coalitie met de VVD niet bij voorbaat uitsluiten. Maar een kabinet van PvdA, CDA en D66 ligt volgens hem meer voor de hand. Kok zei dit gisteren voor de EO-radio.

Kok vindt dat het debat over een 'paarse coalitie' van PvdA, VVD en D66 te veel is ingegeven door een “anti-CDA-stemming”. Daarbij ligt een coalitie met de VVD voor de PvdA - gezien de sociaal-economische tegenstellingen tussen beide partijen - moeilijker dan een coalitie met CDA en D66.

De voorkeur van D66 gaat uit naar een coalitie zonder het CDA. D66-leider Van Mierlo zei dat de uitspraken van Kok hem beginnen te “vervelen”. Hij sprak tegen dat het pleidooi van D66 voor een paarse coalitie wordt ingegeven door een “anti-CDA-stemming”. CDA-lijsttrekker Brinkman reageerde ingenomen met de opmerkingen van Kok. “Men komt gelukkig tot inkeer”, aldus Brinkman gisteren op een CDA-bijeenkomst in Nijverdal.

Debatten over de coalitievorming treden steeds meer op de voorgrond door de trends in de opiniepeilingen. Volgens het NIPO wordt de PvdA de grootste partij. De PvdA zou 35 zetels krijgen als er nu verkiezingen zouden worden gehouden en het CDA 29. De sociaal-democraten, die nu 49 zetels hebben, herstellen zich, zo lijkt het, geleidelijk van de teruggang. Het CDA blijft volgens het NIPO echter in een dieptepunt zitten. De winst van D66 loopt iets terug. De Democraten hebben nu twaalf zetels en zouden op 25 kunnen rekenen als er nu verkiezingen zouden zijn. GroenLinks stijgt van zes naar acht zetels, de drie christelijke partijen (SGP, GPV en RPF) in totaal van zes naar elf. De ouderenpartijen AOV en Unie 55+ behalen samen zes zetels en de Centrumdemocraten van Janmaat gaan van één naar vier, terwijl de Socialistische Partij (SP) op drie zetels kan rekenen.

Volgens Kok wijzen de peilingen er op dat zijn partij “langzaam uit het dal klimt”. Brinkman wilde niet op de nieuwe cijfers reageren. “Ik wil de laatste dagen niet meer praten over cijfers en opiniepeilingen.”

Kok liet gisteren weten dat hij vorig jaar met VVD-leider F. Bolkestein had afgesproken dat beide partijen elkaar niet zouden uitsluiten. “Wij prijzen ons gelukkig dat we in een land leven waarin de grote partijen elkaar niet uitsluiten.” Maar op grond van een inhoudelijke vergelijking ziet hij toch grote obstakels voor een samenwerking met de VVD. CDA, D66 en VVD hadden felle kritiek op de PvdA. Volgens Bolkestein is een coalitie met de PvdA “een onmogelijke opgave” als de partijtop spreekt met verschillende tongen.

Pag.3: Felle kritiek op PvdA van VVD en D66

“De PvdA is een tot op het bot verdeelde coalitie van de meest uiteenlopende meningen”, aldus Bolkestein gisteren in Amsterdam. Hij wees erop dat PvdA-minister Pronk (ontwikkelingshulp) uitspraken doet over het toelaten van immigranten en het voorgenomen bezuinigingsbedrag van de PvdA die haaks staat op het partijstandpunt. Pronk zei eerder dat hij het bedrag van acht miljard dat de PvdA wil ombuigen te hoog vindt en dat Nederland jaarlijks wel 100.000 immigranten kan toelaten. Bolkestein zei ook dat minister Ter Beek (defensie) geen verdere bezuinigingen wil op zijn begroting maar dat deze wel in het partijprogramma staan. “Met welke PvdA krijgen we straks te maken”, aldus Bolkestein. Ook Van Mierlo verweet de PvdA op veel punten veel meningen heeft. “De PvdA heeft met de WAO een spoor van vernieling achtergelaten. Kok staat voor dat beleid maar de keizer die er moeite mee heeft kan zich wenden tot Adelmund en d'Ancona”.