Jaarwinst RCC stijgt 40 procent

Automatiseringsbedrijf RCC (het voormalige Rijkscomputercentrum) heeft vorig jaar een winst behaald van 14,6 miljoen gulden. Dat is circa 40 procent meer dan de 10,5 miljoen die een jaar eerder werd verdiend. De onderneming zag haar omzet met ruim 61 miljoen gulden stijgen tot 477 miljoen gulden.

Het bedrijfsresultaat van RCC, volledig eigendom van de Staat die tevens grootste opdrachtgever is, daalde voor de tweede achtereenvolgende maal. Bedroeg het in 1991 nog 63,2 miljoen gulden en in 1992 jaar 60,4 miljoen, vorig jaar bleef het resultaat steken op 52,5 miljoen gulden. Dat is niettemin beduidend meer dan de medio vorig jaar uitgesproken verwachting van 38 miljoen gulden.

De investeringen beliepen vorig jaar 13 miljoen gulden, meer dan een halvering ten opzichte van het jaar ervoor. In 1994 zullen de investeringen van relatief beperkte omvang zijn, aldus het vandaag gepubliceerde jaarverslag. De kasstroom (1993: 35,4 miljoen gulden) zal stijgen.

In het verslag klaagt RCC over druk op de tarieven, waardoor het resultaat in computerservices is afgenomen. Andere sectoren van het bedrijf (ontwikkeling en beheer, verkoop van apparatuur) zorgden voor compensatie. Het eigen vermogen bedroeg 61 miljoen gulden, 9 miljoen meer dan in 1992. De langlopende schulden namen in dezelfde periode af van 18,3 miljoen tot 8,2 miljoen gulden.

De onderneming, die vorig jaar vooral omzetgroei boekte door overneming van de bedrijven SAV, Consist en de resterende aandelen in Pink Elephant, verwacht dat de autonome omzetgroei in 1994 beperkt zal zijn, mede door aanhoudende druk op de tarieven. Het netto resultaat zal enige groei vertonen. RCC had eind 1993 2160 mensen in dienst, 30 procent meer dan een jaar eerder.