IRA schiet in Belfast 16 mannen door de knieën

LONDEN,26 APRIL. De IRA heeft een nieuw record gevestigd door de afgelopen nacht zestien mannelijke inwoners van 'katholieke' wijken in Belfast door de knieën te schieten. Dit zogenaamde kneecappen (de knieschijf verbrijzelen) is gebruikelijk om datgene wat de IRA 'anti-sociaal gedrag' noemt af te straffen. De bedoeling is dat dieven, verkrachters, drugshandelaren en andere 'gewone' criminelen voor eeuwig als zodanig worden getekend, omdat ze de rest van hun leven moeten blijven hinken.

De praktijk van het kneecappen heeft geleid tot een soort informele strijd tussen de toedieners van deze straf en de chirurgen in de ziekenhuizen in Belfast. De artsen daar zijn in de loop der jaren steeds bedrevener geworden in herstel van de schade aan verbrijzelde knieschijven, zeer tegen de zin van de IRA. Dat heeft ertoe geleid dat zich aan de kant van de terroristen allerlei methodieken van toediening van de straf hebben ontwikkeld: onder de knieschijf schieten, er doorheen van voren, er doorheen van achteren, van opzij of - de meest recente manier - van achteren terwijl het slachtoffer op zijn knieën op een straattegel wordt gehouden. In het laatste geval is de schade - en de pijn - zo groot dat medische behandeling vrijwel niet meer tot herstel kan leiden.

De laatste tien dagen is er sprake van een heropleving van het geweld in Noord-Ierland: aan het totaal van tien doden sinds het begin van dit jaar zijn in die periode nog eens vier slachtoffers toegevoegd. Van dit totaal vielen acht dodelijke slachtoffers door toedoen van loyalistische terroristen. De zes anderen, onder wie drie Britse veiligheidsmensen, werden door de IRA vermoord.

Gerry Adams, de aanvoerder van de IRA-zusterorganisatie Sinn Fein, waarschuwde gisteravond in een toespraak tot aanhangers dat het vredesproces vrijwel in een in crisis verkeert omdat de Britse regering niet flexibel genoeg is in het tegemoet komen aan de eisen van de republikeinen. De IRA pleegde gisteravond een mortieraanslag op een kazerne van politie en leger in Crossmaglen, een dorpje in de buurt van de grens met de Republiek Ierland. Hier haalde ze op 19 maart een helikopter met Britse militairen neer, maar vannacht bleef het gevolg van haar actie beperkt tot één lichtgewonde.