Industriële produktie blijft stabiel

DEN HAAG, 26 APRIL. De omvang van de industriële produktie was in de eerste twee maanden van dit jaar ongeveer even groot als in de overeenkomstige periode van periode vorig jaar.

Dit blijkt uit gegevens die het Centraal Bureau voor de Statistiek vanmorgen heeft gepubliceerd. De stabilisatie volgt op dalingen in elk van de kwartalen in 1993. Hoewel een groei van de produktie nog uitblijft, is er volgens het CBS sprake van een lichte verbetering ten opzichte van de ontwikkelingen vorig jaar.

Uit de cijfers blijkt dat in januari en februari het produktieniveau in de chemische industrie met bijna twee procent is gegroeid. Deze stijging wordt met name veroorzaakt door de zogenaamde basisindustrie. De chemische eindproduktenindustrie laat een daling zien.

Verder is het produktievolume in de voedings- en genotmiddelenindustrie en metaalindustrie even groot als in de eerste twee maanden van 1993. De hout- en bouwmaterialenindustrie vertoonde een daling van vier procent, het produktieniveau in de textiel-, kleding- en lederindustrie ligt twee procent lager en het produktievolume van de papier- en grafische industrie daalde een procent.

Het CBS heeft vanmorgen voorts werkgelegenheidscijfers bekendgemaakt waaruit blijkt dat het aantal banen van werknemers vorig jaar in vrijwel alle bedrijfstakken is gedaald. Gecorrigeerd voor seizoensinvloeden daalde het aantal banen in het vierde kwartaal van vorig jaar met ongeveer 20.000.

In de periode 1984-1991 groeide het aantal banen gemiddeld met bijna 30.000 per kwartaal. In de loop van 1992 nam het groeitempo af, maar aan het eind van dat jaar kwam het aantal banen toch nog 48.000 hoger uit dan ultimo 1991.

In de daarop volgende periode is het aantal banen elk kwartaal gedaald. Het sterkst was de afname van het aantal banen in het laatste kwartaal van vorig jaar. De daling was het sterkst in de industrie. In drie jaar tijd is de werkgelegenheid in deze sector met 74.000 banen afgenomen. Binnen de industrie gaat het vooral om de elektrotechnische industrie (min 20.000 banen) en de metaalproduktenindustrie (min 12.000 banen). In de bouwnijverheid verdwenen sinds 1990 16.000 banen.