Indonesië

In de brievenrubriek van 9 april hekelt de heer Westveen de geringe kennis van (oud-)scholieren over 'de kwestie Indonesië'.

Als oud-docent geschiedenis wil ik hierbij aantekenen dat het onderwerp zeker niet verwaarloosd wordt. De Indonesiëkwestie is diverse jaren uitvoerig aan de orde gekomen bij het Centraal Examen Geschiedenis en Staatinrichting als één van de twee verplichte onderwerpen. Daarnaast verschenen er al in de jaren '70 diverse uitstekende schoolkaternen over dit onderwerp. Tijdens mijn actieve lesperiode - die ook in de jaren '70 viel - is altijd veel aandacht besteed aan deze zowel voor Nederland als Indonesië belangrijke periode, waarbij ook kwesties als de politionele acties, de Indonesië dienstweigeraars zeker niet uit de weg werden gegaan.

    • T. Perdeck-Schimmel