Groepsknel (2)

De Swaan schrijft dat hij na het bloedbad dat in februari door de joodse Baruch Goldstein werd aangericht in de moskee te Hebron, van plan was als protest zijn 'lidmaatschap van het jodendom voorgoed op te zeggen'.

De reden, schrijft hij, was niet het bloedbad op zichzelf, maar de bijval die het ontving van joodse kolonisten. De overgrote meerderheid van de Israeliërs, met inbegrip van vele bewoners van de Westelijke Jordaanoever, keurde de aanslag echter scherp af. Ook de Israëlische premier Rabin veroordeelde hem ten scherpste, zoals ook De Swaan vermeldt. Waarom openlijke veroordelingen door Rabin en in het Nieuw Israelistisch Weekblad, dat ook door veel niet-joden wordt gelezen, door De Swaan een veroordeling 'binnenshuis' wordt genoemd, ontgaat mij.

Wat nu de recente aanslagen door Palestijnen betreft: volgens hem is daar in Palestijnse kring niet tegen geprotesteerd uit schaamte, en tevens als gevolg van 'repressieve solidariteit, die hele volksstammen het zwijgen oplegt'. Wie de woordvoerder van de Hamas, die deze aanslagen heeft opgeëist, heeft gehoord, die trots aankondigde dat op deze twee aanslagen er nog drie zullen volgen, kan geen schaamte ontdekken over deze aanslagen, maar alleen trots.

Volgens De Swaan moet er ook in Palestijnse kringen veel verzet tegen deze aanslagen zijn, maar komt deze door repressieve solidariteit en groepsgewijze zelfcensuur niet naar buiten. Maar de felle tegenstelling tussen de PLO en de Hamas, benevens bijvoorbeeld de Islamitische Jihad en het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina, zijn genoegzaam bekend, en de leiders van deze bewegingen maken daarvan allerminst een geheim. Van repressieve solidariteit is hier dus geen sprake, integendeel. Als Palestijnen nalaten de aanslagen te veroordelen, al zijn zij het er niet mee eens, dan is dit veeleer omdat zij terecht vrezen zelf hierom door de voorstanders van deze aanslagen om het leven te worden gebracht.

Wat de verwachting van De Swaan betreft dat ook onder de Palestijnen zich nu reeds een nieuwe lichting aandient van jongeren die zich aan de groepsknel pogen te ontworstelen - wie op de tv de grote groepen jonge Palestijnen ziet die Israelische soldaten uitdagen en met stenen bekogelen, moet concluderen dat de door De Swaan bedoelde jongeren voorlopig zo gering in aantal zijn dat hun sociologisch belang vrijwel nihil is.

    • Henriëtte Boas