Groepsknel (1)

A. de Swaan verwijt in NRC Handelsblad van 16 april zijn mede-joden dat ze verzuimen individueel “buitenshuis hun weerzin te laten blijken” tegen het bloedbad in Hebron.

Hoe kan hij weten dat dit niet gebeurt? Evenmin is het in joodse kring bekend dat De Swaan zelf bij zijn niet-joodse relaties veelvuldig van zijn schaamte blijk geeft. Moet dan iedereen een advertentie plaatsen: “Ik walg van Baruch Goldstein”? Het woord 'schaamte' is overigens misplaatst. Je kunt je alleen schamen voor iets dat je zelf hebt misdaan. Anders verzeil je met dit woord in de antisemitische gedachtengang die alle joden collectief verantwoordelijk houdt voor iets dat één jood heeft gedaan. De Swaan beroemt zich erop tot geen enkele joodse organisatie te behoren. Toch wil hij de uitingen van joden dirigeren. Dan kan hij zich beter wél aansluiten.

    • I. Cohen