Groei is niet voldoende voor herstel van werkgelegenheid

Europese vakbondsleiders hebben geen recept voor de bestrijding van de werkloosheid. Maar - zo blijkt uit een reeks vraaggesprekken - voor verlaging van het minimumloon of een drastische verlaging van de arbeidskosten voelen ze niets. “We kunnen niet met Zuidoost-Azië concurreren.”

Bij menigeen heerst het gevoel te worden 'geplukt'. Onder hen is A. Ouwens (55) in Ridderkerk-Oost. “Bij de PvdA zeggen ze altijd dat ze voor de arbeiders zijn, maar nu zit ook die partij aan ons te trekken. Kijk maar naar de Ziektewet en de WAO, het is allemaal inleveren geblazen. Het zijn moeilijke tijden, maar dit gaat te ver.” Ouwens is kraanmachinist en hij heeft negen jaar suikerziekte. Hij had in de WAO gekund, maar wilde werken. Nu heeft hij spijt. Hij zou nog maar 70 procent van zijn basisloon krijgen. “Dus sukkel ik naar de VUT toe. Maar is die er straks nog wel? Je hebt er jaren voor betaald, nu moet je afwachten of je er profijt van hebt.”

    • Ben van der Velden