Gemeentelijke belastingen

Grafiek: Inwoners van Den Haag betalen dit jaar 35 procent meer aan gemeentelijke woonlasten dan vorig jaar. Per woning moet nu bijna 1200 gulden op tafel komen aan onroerende-zaakbelasting, rioolrechten en reinigingsheffingen. De hofstad is hiermee de duurste woonplaats van Nederland geworden.

Vandaag presenteerde de gemeente Tilburg deze en andere gegevens in haarjaarlijks overzicht van plaatselijke belastingen. Hieraan werken 29 gemeenten mee.

De hoge kosten van Den Haag zijn met name te wijten aan de stijging van reinigingsrechten. Voorheen beschikte de stad over een eigen vuilverbrandingsinstallatie. Dat was voordelig vanwege korte aanvoerroutes en energieopbrengst, maar de installatie lag midden in een woonwijk. Toen de gemeente werd geconfronteerd met scherpere milieu-eisen heeft ze daarom gekozen voor een contract met de Afvalverwerking Rijnmond (AVR) in Rotterdam.

Hierdoor stijgen de totale kosten van afvalverwerking in Den Haag van 45,3 miljoen gulden in 1993 tot 96,6 miljoen gulden dit jaar. Een woordvoerder van de stad verwacht echter dat alle steden vroeg of laat met dit soort stijgingen te maken krijgen.

    • Roald van der Linde