Een vijfde Nederlandse bedrijven in crisis

ROTTERDAM, 26 APRIL. Van alle Nederlandse bedrijven bevinden zich circa 120.000 (20 procent) in een 'bedrijfscrisis' als gevolg van wanbeleid, onwetendheid en het slecht inspelen op veranderingen in de markt. Tot die conclusie komt het kredietinformatiebureau Graydon na een onderzoek onder ondernemers die ooit een bedrijfscrisis hebben meegemaakt. Volgens Graydon hangen als gevolg van de bedrijfscrisis bij bedrijven “een half miljoen banen aan een zijden draad”. Meestal is de werknemer zich daarvan niet bewust.

In bijna de helft van alle gevallen diende de bedrijfscrisis zich aan bij bedrijven die nog geen tien jaar bestaan. Het ging vooral om kleinere bedrijven met minder dan 25 werknemers. De ondervraagde ondernemers meldden dat er van voorbereiding bij de oprichting van het bedrijf geen sprake was. Direct na oprichting werd te duur personeel aangenomen en werden de kosten slecht in de hand gehouden. Dat uitte zich in dure lease-auto's,overbodige produktie en kostbare kantoorpanden.

Veel ondernemers negeerden de eerste signalen van de crisis. Zestig procent van de ondernemers had een slechte relatie met de bank. Circa 75 procent kampte met betalingsproblemen en er was tevens sprake van een moeizame relatie met leveranciers, afnemers en personeel.

De ondernemers lieten de crisis “gelaten” op zich afkomen. De meesten deden niets om de problemen in een vroeg stadium te bestrijden en meenden dat de moeilijkheden vanzelf voorbij zouden gaan. Als gevolg van deze afwachtende houding kwam voor ruim de helft van de ondervraagden de crisis “geheel onverwacht”. Niet-betalende afnemers (debiteuren) dienden vaak de “genadeslag” toe aan het bedrijf. Ook personeels- en omzetproblemen leidden doorgaans naar een bedrijfscrisis.

Zelfs op het moment dat de crisis duidelijk zichtbaar was, werd in 63 procent van de gevallen geen enkele maatregel genomen. Pas nadat het faillissement zichtbaar was werd personeel ontslagen en vond schuldsanering plaats. Het bedrijf bleef na de crisis evenwel zwak, ook al door het sterk verminderde enthousiasme van de ondernemer.