Du Pont ziet winst flink stijgen

Het Amerikaanse chemie- en olieconcern Du Pont heeft in de eerste drie maanden van dit jaar een netto resultaat behaald van 642 miljoen dollar na 493 miljoen dollar in hetzelfde tijdvak van 1993.

De winststijging komt uit op 39 procent indien de eenmalige bate van 32 miljoen dollar van vorig jaar in verband met de verkoop van olie-eigendommen op de Noordzee buiten beschouwing wordt gelaten. De kwartaalomzet van Du Pont groeide met 1 procent van 9,07 miljard tot 9,2 miljard dollar ondanks een prijsdaling voor de activiteiten buiten oliewinning en -raffinage. In de eerste drie maanden van 1994 was sprake van een grotere vraag naar de voor Du Pont belangrijke produkten zoals automobielonderdelen, polymeren, nylon en kunststof garens. In Europa nam de omzet het sterkst toe.