D66 'risicofactor' voor milieulobby

Als het aan de milieubeweging ligt, krijgen niet meer dan vier partijen een voldoende voor hun programma. Terwijl in de Tweede Kamer een rapport van het RIVM over de milieu-effecten van een vijftal verkiezingsprogramma's arriveerde, deelde de milieubeweging vanmorgen in perscentrum Nieuwspoort over datzelfde onderwerp rapportcijfers uit. GroenLinks kreeg een 7, GPV en RPF beide een 6, D66 een 6-. De PvdA scoorde onvoldoende met een 5, op de voet gevolgd door SGP (5-), CDA (4) en VVD (4).

De volgorde in de rapportcijfers wijkt nauwelijks af van die van vijf jaar geleden, toen de milieubeweging ook al het groengehalte van de programma's peilde. Alleen de RPF is iets geklommen. Voor het overige is het nog steeds droevig gesteld met het milieubeleid in de verkiezingsprogramma's. Door de invoering van talrijke milieuheffingen, het stimuleren van biologische landbouw en het afremmen van de mobiliteit, ook in het openbaar vervoer, is GroenLinks de enige partij met “een integraal milieubeleid”. De andere partijen zijn volgens de milieubeweging vooral geïnteresseerd in “de korte termijn van banen, de plusjes en minnetjes van de lonen en het financieringstekort”. Voor het milieu is vaak niet meer dan een enkel paragraafje ingeruimd.

Opvallend is het harde oordeel van de milieubeweging over D66, dat zich met haar standpunten over de Betuwelijn, Schiphol en de HSL nadrukkelijk als een milieuvriendelijke partij profileert. De milieubeweging betitelt dit als “een enkele kanttekening” bij de keuze van het kabinet voor het concept Nederland Distributieland, en noemt het D66-programma “een goed gevulde grabbelton van maatregelen, zonder veel samenhang”. Het verschil tussen de 6- van D66 en de 5 van de PvdA is “miniem”, waarbij dan ook nog moet worden bedacht dat het gat tussen die 6- en de 4 van de VVD “eigenlijk alleen met een loep valt waar te nemen”.

Hoewel D66 in de afgelopen kabinetsperiode veel milieuvriendelijke moties heeft ingediend, is het daarom de vraag of de partij zich, eenmaal aan de macht, niet net zo zwalkend zal opstellen als de PvdA. “Op dit moment valt vooral op dat D66 maximale politieke speelruimte wil. Daarmee wordt de partij voor de milieubeweging een risicofactor.” (GP)