Correcties & Aanvullingen

Slibverbrander

In de krant van woensdag 13 april (Alders opent verbrander van slib, pagina 17) werden drie waterschappen genoemd die samen de nieuwe installatie voor verbranding van rioolslib hebben gebouwd: Delfland, Rijnland en Schieland. Verzuimd was de vierde partner te vermelden: het Zuiveringsschap Hollandse eilanden en waarden.

Delft Instruments

In de krant van donderdag 21 april (Delft Instruments nog net op winst, pagina 25) is gemeld dat deze Delftse onderneming in 1993 0,1 miljoen gulden winst heeft behaald tegen 3,6 miljoen in 1992. Dat laatste is onjuist. In 1992 boekte het bedrijf 3,6 miljoen gulden verlies.

SP

In de krant van maandag 25 april is in het profiel van lijsttrekker Jan Marijnissen van de Socialistische Partij (We beslissen samen en Jan is onze leider, pagina 2) burgemeester Van Veldhuizen van Oss opgevoerd als lid van het CDA. Hij is echter lid van de PvdA. Verder heeft de SP in de gemeenteraad van Oss 9 zetels en geen 12. Het CDA heeft 11 zetels, de PvdA 3, de VVD 3, D66 heeft 2 zetels en een plaatselijke partij vijf.