Bod van 4,3 miljard gulden; Banesto in handen Banco Santander

MADRID, 26 APRIL. De Spaanse bank Banco Santander wordt de nieuwe eigenaar van de moeilijkheden geraakte bank Banesto. Santander bood gisteren 314 miljard peseta (4,3 miljard gulden) voor Banesto en bleek daarmee de hoogste bieder.

De twee andere belangstellenden voor een mogelijke overneming waren de Spaanse banken BBV en Argentaria.

De overneming door Santander vormt het voorlopige sluitstuk van de dramatische ondergang van Banesto, een van de grootste handelsbanken van Spanje. Banesto bleek eind vorig jaar op papier met een miljardentekort te kampen. De centrale bank greep in en zette de Banesto-directie onder leiding van de flamboyante bankier Mario Conde aan de kant.

Santander is de kleinste van de drie banken die belangstelling bleken te hebben voor de overneming van Banesto. De nieuwe combinatie behoort nu tot de grootste banken van Spanje. Hoewel de centrale bank heeft geëist dat Banesto de komende jaren als een onafhankelijke entiteit onder eigen naam gehandhaafd wordt, is de verwachting dat Banesto op langere termijn in Santander zal opgaan.

Verwacht wordt dat de overneming nog de nodige problemen met zich mee zal brengen. Afgezien van de samenvoeging en het opheffen van het overschot aan kantoren, bezit Santander met Banesto een bank met een zwaar gehavend imago, waarbij niet uitgesloten moet worden dat zich nog verborgen boekhoudkundige gebreken manifesteren. Eerder dit jaar werd onder leiding van de centrale bank een hulpplan voor Banesto opgezet dat een kapitaalcorrectie van ruim 600 miljard peseta (8,4 miljard gulden) inhield. Door middel van het afstempelen van de aandelensteun uit het algemene rampenfonds en leningen van de andere grote banken werd de balans van Banesto gesaneerd.

Ook de huidige overneming behoort tot het hulpplan. Door middel van de uitgave van nieuwe aandelen krijgt Santander bijna driekwart van het aandelenkapitaal in handen. Volgens de plannen zal hiervan een pakket van ruim dertien procent vervolgens tegen een extra voordelige prijs aan particuliere aandeelhouders worden aangeboden. De nieuwe eigenaar heeft inmiddels nieuwe emissies aangekondigd om het aandelenkapitaal te versterken.

Banesto geldt als een van de symbolen van de onbetrouwbaarheid van het door corruptieschandalen aangetaste financieel-politieke complex in Spanje. Het prestige van de centrale bank - zelf onder vuur wegens een corruptie-affaire rond oud-topman Marianno Rubio - liep een forse deuk op door de teloorgang van Banesto. Rekeninghouders zeiden massaal hun rekening op ondanks de garanties van de toezichthouders. Aandeelhouders van Banesto moesten met de afstempeling van hun aandelen een belangrijk verlies incasseren.

Maar boven alles stond de ondergang van Banesto voor de persoonlijke afgang van Mario Conde, de spraakmakende bestuursvoorzitter van de bank. Conde, hèt symbool van Spanjes financiële boom in de jaren tachtig, volksheld onder de jeugd en schrik van het financiële en politieke establishment, bleek de bank op de rand van afgrond te hebben gebracht. Behalve van eenvoudig wanbeheer wordt Conde verdacht van het grootscheeps plunderen van de bank ten eigen bate. Eind vorige week diende de advocaat van Banesto een civiele schadevergoedingseis tegen Conde en de rest van de vroegere bankdirectie in van 600 miljard pesata (het bedrag van het balanstekort). Er was een vrachtwagen voor nodig om alle dossiers die de eis ondersteunden naar de rechtbank te brengen. Behalve door de civiele procedure voor schadevergoeding wordt Conde achtervolgd door een gerechtelijk vooronderzoek wegens fraude, administratieve maatregelen door de centrale bank en een parlementaire onderzoekscommissie.

    • Steven Adolf