Bevoorrading hervat bataljon Srebrenica

ASSEN, 26 APRIL. Het Nederlandse bataljon in Srebrenica wordt sinds gistermiddag weer bevoorraad en de rantsoenering van brandstof en water is voorlopig ingetrokken. Er is met een konvooi uit Lukavac vers voedsel meegekomen, water en 20.000 ton dieselolie.

Dat verklaarde minister Ter Beek (defensie) gisteren tijdens een verkiezingstournee door Drenthe. Ter Beek was vooral verheugd over het feit dat de Nederlandse commandant van het bataljon, overste Vermeulen, er in geslaagd was met de Bosnische Serviërs een akkoord te bereiken over de toegang van Nederlandse militaire vrachtwagens tot het 'veilige gebied' Srebrenica.

Twee weken lang hadden de Bosnische Serviërs bij wegversperringen verhinderd dat Nederlandse vrachtwagens met proviand en brandstof konden doorrijden. Sinds vorige week donderdag was een rantsoenering van water en brandstof bij het Dutchbat ingesteld. De Bosnische Serviërs gingen op verscheidene plaatsen in de republiek tot acties over om transporten tegen te houden, nadat de Navo luchtacties had uitgevoerd in de omgeving van Gorazde.

Als de Bosnische Serviërs de komende weken inschikkelijk blijven, wil minster Ter Beek op zo kort mogelijke termijn naar de moslim-enclave Srebrenica gaan om de zeshonderd Nederlander te bezoeken die daar en in Tuzla op het vliegveld dienst doen. Twee weken geleden werd het hem onmogelijk gemaakt Srebrenica te bezoeken. Ter Beek wil ter plekke de werk- en leefomstandigheden van de Nederlandse militairen van het Elfde Luchtmobiele Bataljon bekijken. Eind juni besluit Nederland om weer voor een half jaar aan de VN-macht Unprofor II mee te werken. In principe zijn de Nederlandse troepen voor achttien maanden toegezegd aan de Verenigde Naties, maar ieder half jaar evalueren kabinet en Tweede Kamer het nut en de uitvoering van de VN-taak door de 2300 Nederlandse militairen in het voormalige Joegoslavië.