Alle betutteling wordt afgeschaft

Wat zou u doen als u een dag minister zou zijn? Deze vraag legde de redactie economie voor aan een aantal lezers met het oog op de Tweede Kamerverkiezingen en de vorming van een nieuw kabinet. De keuze was vrij: een dag minister van Financiën of van Economische Zaken of van Sociale Zaken. Vandaag de derde bijdrage - van een horeca-ondernemer.

Als ik een dag minister mocht zijn .......Dat moet je zeker ook aan een horecaondernemer vragen. Want die horen veel, hebben overal verstand van en dus overal een mening over.

Minister-president Van Mierlo, die inmiddels de fusie met PvdA met dat akelige D'66 succesvoil heeft afgerond, zou ik er van overtuigen mijn compagnons in Hotel New York, Dorine de Vos en Hans Loos tot mede-ministers te maken. Financiën, Sociale Zaken en Economie.

We spreken af dat we de taken niet strikt scheiden. Alles heeft met elkaar te maken en vraagt om een aanpak vanuit een basisghedachte. We spreken ook af dat we echt maar een dag blijven. Ook als we zo ghoed bevallen dat ze ons willen houden. Want ons vak lijkt ons leuker dan dat van minister.

De dag zal een vrijdag zijn. Alle initiatieven die we die dag naar buiten brengen, hebben dan een leven van zeker twee dagen.

Omdat goede oplossingen altijd eenvoudig en voor de hand liggend zijn, zijn we snel klaar:

1De definitie van 'werk' wordt gewijzigd: opstaan, je tandenpoetsen (ook helemaal achterin!), een stevig ontbijt en daarna..... aan de slag. Iets zinvols, dat wel. Kinderen opvoeden hoort daarbij, maar filosofie studeren ook. En bij 65 jaar hoeft er niet meer gestopt te worden.

2Alle lonen worden met 10 procent verlaagd. De belasting enpremiedruk ook. Iedereen krijgt een basisinkomen en mag verder zelf bepalen wat hij/zij gaat doen. Helemaal niks doen mag natuurlijk ook.

3Er komt een vergissingsfonds voor de bouwkunst. Verkeerdegebouwen op de verkeerde plaats kunnen afgebroken worden en opnieuw gebouwd. Als eerste wordt het kleine maar foeilelijke communicatiecentrum voor de 'Kop van Zuid' te Rotterdam afgebroken. Aan de bekende Rotterdamse architect ir. Thom,as Mani wordt opdracht gegeven een alternatief te bedenken.

4Alle overbodige en betuttelende regelgeving die het kleineparticuliere initiatief in de weg staat, wordt afgeschaft. Er komen dus veel meer taxi's die veel goedkoper zijn, schoenpoetsers, straatverkoop, watertaxi's van hotel New York naar de Veerhaven en de Leuvehaven, etc. De regels die blijven worden streng gehandhaafd.

5Statussymbolen als grote auto's, luxe badkamers en twee-de huizen worden extra belast en krigen daardoor nog meer status.

6Produkten en diensten moeten kosten wat ze werkelijk kos-ten. Opruimen, afbreken, onschadelijk maken, milieubelasting, alles in de prijs inbegrepen. Energie wordt daarvan niet uitgezonderd. Geen claims meer op de toekomst!

De gasprijs voor tuinders gaat dus omhoog. Minder tomaten dan, maar wel lekker.

7Riek Bakker (ex-directeur Stadsontwikkeling) wordt bur-gemeester van Rotterdam. Het duurt dan beslist niet lang meer tot de spannendste stad ook hoofdstad van Nederland wordt.

8Openbaar vervoer wordt speerpunt in het beleid van de over-heid. Heel Nederland goed bereikbaar. Treinen, bussen, boten. Er komen geen nieuwe wegen meer bij. Wel fietspaden.

9De minister van Cultuur vragen we in te grijpen bij deproblemen van de Rotterdamse musea. Jan Hoet en Joop Linthorst gaan Boymans runnen en de centralisatie is van de baan.

10Wij roepen op tot een groot erbarmen voor delandverhuizer.

11Elke vier jaar mag de Nederlander opnieuw kiezen:Wordt het leuker of wordt het luxer.

Uiteraard is het bovenstaande slechts een willekeurige greep uit de tientallen beslissingen die we die dag gaan nemen.

Nou, nog eentje dan:

12Iedereen die regels maakt, mag dat niet te lang doen.Daarna gaan ze een poosje de door henzelf geregelde praktijk in. Vooral in het onderwijs.

En dat betekent dat wij weer snel naar Rotterdam vertrekken. Want we hebben nog een hoop te doen.