Aandeel PTT voor particulier goedkoper

AMSTERDAM, 26 APRIL. Particuliere beleggers krijgen een korting van circa 5 procent op de uitgifteprijs van aandelen Koninklijke PTT Nederland (KPN), tot een maximum van 75 stuks. Dat is gisteren bekendgemaakt aan het begin van de campagne voor de beursgang van het staatsbedrijf, die in juni plaatsheeft.

Met de korting voor particulieren geeft de Staat uitvoering aan de wens van het parlement, dat vorig jaar bij de behandeling van de privatisering van KPN vroeg om een voorkeursbehandeling van kleine beleggers.

Particulieren zullen ook worden bevoordeeld bij de toewijzing van aandelen, zo beloofden gisteren vertegenwoordigers van Verkeer en Waterstaat, Financiën en van ABN Amro, leider van het bankensyndicaat dat de beursgang verzorgt. Particuliere inschrijvingen zullen in ieder geval tot een nog vast te stellen aantal effecten worden gehonoreerd.

De beursgang van KPN is de grootste in de geschiedenis van de Amsterdamse effectenbeurs. De totale waarde van het post- en telecommunicatiebedrijf wordt geschat op zo'n 20 tot 25 miljard gulden. De Staat wil uiteindelijk tweederde van zijn aandelen (nu ruim 46 miljoen van 100 gulden nominaal; straks gesplitst in stukken van 10 gulden nominaal) verkopen. De eerste emissie zal “met een afwijking van enkele procenten, afhankelijk van de vraag” ongeveer een derde van het aandelenkapitaal bedragen. Tegen een geschatte uitgiftekoers van 40 tot 55 gulden betekent dit dat de schatkist grofweg 6 tot 8 miljard gulden ontvangt. De korting voor de particulier die 75 aandelen ontvangt, kan oplopen tot zo'n 200 gulden.