Wereldbank biedt de critici meer kans

WASHINGTON, 25 APRIL. Een onafhankelijk 'inspectiepanel' gaat in het vervolg klachten onderzoeken over projecten van de Wereldbank. Dit weekeinde maakte de Wereldbank de benoeming bekend van de leden van het panel. Voorzitter wordt de Duitser Ernst-Günther Bröder, ex-voorzitter van de Europese Investeringsbank en ex-gouverneur van de Oost-Europabank. De Wereldbank is de eerste multilaterale organisatie die een dergelijke panel aanstelt.

Een onderzoek door het 'inspectiepanel' kan alleen plaatsvinden op verzoek van een groep mensen die negatieve gevolgen ondervindt van een bepaald Wereldbank-project. Het gaat om klachten dat de Wereldbank zich niet zou houden aan het eigen afgesproken beleid en de eigen procedures bij projecten die door haar worden gesteund.

Nadat de directeuren van de bank een verzoek om een onderzoek hebben bekeken, zal het openbaar worden gemaakt. Ook de aanbevelingen en het rapport van het panel en het uiteindelijke besluit van de directeuren over de verdere gang van zaken zullen worden gepubliceerd. Verder zal het jaarrapport van het panel aan de openbaarheid worden prijsgegeven. Voor het panelonderzoek is toestemming nodig van de regering van het land waar het Wereldbank-project wordt uitgevoerd.

De benoeming van een klachtenpanel past in het beleid van de Wereldbank om de kwaliteit van haar projecten te verbeteren en meer openheid naar het publiek te betrachten. Uit een twee jaar geleden gepubliceerd intern rapport van de Wapenhans-commissie bleek dat hieraan het nodige ontbrak.

Het 'inspectiepanel' is benoemd door de directeuren van de Wereldbank op voordracht van president Lewis Preston. De voorzitter van het panel, die aan zijn functie een volledige dagtaak krijgt, heeft een ambtstermijn van vijf jaar. Als leden van het panel zijn aangewezen de voormalige Costaricaanse minister van natuurlijke hulpbronnen Alvaro Umana Quesada en de Amerikaan Richard Etter Bissel, die voor de Amerikaanse hulporganisatie USAID heeft gewerkt. Zij zijn voor respectievelijke vier en drie jaar benoemd en zullen hun functie op deeltijd-basis vervullen.