Rijke landen voorzien opleving van economie

WASHINGTON, 25 APRIL. Ministers van de zeven grootste industrielanden (G7) zien in de opgelopen kapitaalmarktrente een overtrokken reactie van de markt, die geen belemmering zal vormen voor een verder herstel van de economie. Hun verwachting is dat de lange rente spoedig weer wat zal dalen. Volgens de Amerikaanse minister van financiën, Lloyd Bentsen, was gisteren tijdens de bijeenkomst van de G7-bewindslieden en bankpresidenten sprake van “optimisme” over de economische groei. Het overleg werd niet afgesloten met een slotcommuniqué, omdat volgens Bentsen met de opstelling ervan slechts tijd zou zijn verspild die beter aan echte problemen kon worden besteed.

Een belangrijk deel van de bijeenkomst, aan de vooravond van de halfjaarlijkse vergadering van het Internationale Monetaire Fonds (IMF) en de Wereldbank, was gewijd aan de ontwikkelingen van de afgelopen weken op de financiële markten. Daarnaast was er een ontmoeting met Russische regeringsvertegenwoordigers, onder wie vice-premier Alexander Sjokin, waarbij over de voortgang van het Russische hervormingsproces werd gesproken.

Zowel minister Lloyd Bentsen als zijn Duitse collega Theo Waigel onderstreepte gisteren dat de wereldwijde stijging van de kapitaalmarktrente deels “de toenemende verwachting weerspiegelt van een sterkere economische groei in de wereld.” De omvang van de rentestijging van ongeveer procentpunt in enkele maanden, die in gang werd gezet na de verhoging door de Federal Reserve van de korte rentetarieven in de VS, houdt volgens hen ook verband met de eigen “dynamiek” van de financiële markten.