Protest speciaal onderwijs tegen beperkingsdwang

DEN HAAG, 25 APRIL. Onderwijsorganisaties verzetten zich in toenemende mate tegen dwingende maatregelen om de groei van het speciaal onderwijs te beteugelen.

De directeuren van scholen voor speciaal onderwijs en de onderwijsvakbonden PCO en KOV willen dat de Eerste Kamer voorkomt dat verwijzingscommissies gaan beslissen over de vraag of een probleemkind naar het speciaal onderwijs mag. In een brief aan alle fracties hebben de directeuren een klemmend beroep gedaan om dat besluit van de Tweede Kamer terug te draaien. De directeuren zijn woedend over de beslissing van de Tweede Kamer om dwingende maatregelen te nemen om de groei af te remmen. Die groei bedraagt duizenden kinderen extra per jaar tot zo'n 114.000 nu.