Onderzoek naar mishandeling verstandelijk gehandicapten

LEEUWARDEN, 25 APRIL. Justitie in Leeuwarden is een onderzoek begonnen naar mogelijke mishandeling van verstandelijk gehandicapten door personeelsleden in een woongroep van Huize Maartenswouden in Drachten.

De Inspectie Geestelijke Volksgezondheid heeft Justitie ingeschakeld, omdat uit een voorlopig onderzoek van de directie van de instelling blijkt dat er mogelijk sprake is van strafbare feiten. “Er zijn serieuze aanwijzingen dat het plegen van strafbare feiten niet kan worden uitgesloten”, aldus de inspecteur geestelijke volksgezondheid J.R. van Veldhuizen. Inschakelen van het Openbaar Ministerie is niet gebruikelijk, maar, aldus de inspecteur: “Het is voor alle betrokkenen niet effectief als eerst de directie, dan de Inspectie en vervolgens de politie mensen verhoort.”

De directie van de instelling voor verstandelijk gehandicapten besloot vorige week een intern onderzoek in te stellen naar vermeende onheuse bejegening van de bewoners door personeelsleden. Volgens directeur L. Senneker van Maartenswouden kwamen enkele dagen geleden “signalen van binnen de instelling” dat bewoners niet respectvol zouden zijn toegesproken en hardhandig zouden zijn vastgepakt. Een nieuw personeelslid op de afdeling zou de vermeende misstanden hebben gemeld aan de directie. De bewoners zouden als disciplinaire straf onder meer met een brandslang zijn natgespoten of met hun hoofd in een bord eten zijn gedrukt. “Op grond van de uitwisseling van gegevens tussen de Inspectie en Justitie bleek het onontkoombaar om de zaak nu in handen van Justitie te geven”, verklaart Senneker.

De zes personeelsleden van de betreffende woongroep zijn op non-actief gesteld, hangende het onderzoek. Volgens Senneker betreft het hier geen sanctie, maar worden ze op deze wijze vrijgehouden voor verhoor. Ook de directie zelf zal worden verhoord door Justitie. In de betreffende woongroep wonen twaalf verstandelijk gehandicapten, die volgens Senneker een intensieve begeleiding nodig hebben, vooral op agogisch en psychisch vlak.

Regiobestuurder J. Vos van de AbvaKabo is van mening dat de directie in eerste instantie hoofdverantwoordelijk is als van misstanden sprake zou zijn. “Als personeel zo ver afglijdt dat ze als teken van uiterste machteloosheid bewoners natspuit, mankeert er iets aan het beleid.” Hij vindt dat de zes groepsleiders nu worden “geslachtofferd”, terwijl de directie als beleidsmaker aanspreekbaar is op eventuele misstanden. Volgens Vos is er iets mis met de cultuur van een instelling als personeel tot dergelijke handelingen komt. “Groepsleiders moeten voldoende ondersteund worden met werkoverleg, scholing, teambesprekingen, als zij moeten werken met verstandelijk gehandicapten.” Huize Maartenswouden telt 480 bewoners.