Muren Kasteel van Amstel blijven intact

AMSTERDAM, 25 APRIL. De fundamenten van een groot nieuwbouw-complex aan de Nieuwezijds Kolk in Amsterdam worden zodanig verplaatst dat een recent opgegraven muur uit de 13e eeuw intact blijft. Het college van B en W van Amsterdam en ABN AMRO Projectontwikkeling zijn dat vrijdag overeengekomen.

Het bouwplan van het kantoor-, winkel-, bank- en wooncomplex zal twee meter buiten de opgravingen komen te liggen. Tijdens de bouw zijn de archeologische werkzaamheden wel opgeschort. De muurresten komen onder het zand te liggen. Naar verwachting zal pas over twee jaar verder kunnen worden gegraven.

Begin maart stuitte de stadsarcheologische dienst, gravend op het bouwterrein aan de Nieuwezijds Kolk, op een dikke muur. Naar de overtuiging van archeoloog J. Baart, en spoedig ook naar die van B en W, ging het hierbij om het kasteel van de heren van Amstel.

Dit bracht een golf van enthousiasme teweeg. Zo'n tienduizend bezoekers kwamen naar de open dag in maart om de zeven meter bakstenen muur te bekijken. In de gemeenteraad werden al plannen gesmeed om deze “toeristische trekpleister” uit te baten.

Vrijdag maakte het college bekend dat “het kasteel in zijn geheel voor het publiek toegankelijk” zal worden gemaakt. Van de westmuur is nu zo'n 22 meter blootgelegd. Aan de noordkant is een ronding gevonden die een van de hoektorens kan zijn geweest.

De zuidmuur ligt naar verwachting onder vier monumenten die ABN AMRO in haar complex had opgenomen en zou laten restaureren. “De gemeente is bereid de verantwoordelijkheid voor deze monumenten over te nemen”, zo schrijven B en W. Het betekent waarschijnlijk dat ze zullen worden gesloopt en op kosten van de gemeente weer worden opgebouwd.

De oostkant ligt onder de Nieuwendijk. De gemeente onderzoekt of die panden moeten worden gesloopt en herbouwd om de hele dertiende-eeuwse plattegrond bloot te leggen. Wie voor de financiële consequenties van de verplaatsing opdraait, moet nog worden uitgevochten. “Maar het zou mij verbazen als het de bank is”, aldus Baart.