Georg Solti

Das Lied von der Erde o.l.v. Georg Solti: Decca 440 314-2 Das Lied von der Erde o.l.v. Bruno Walter: Decca 414 194-2

De live opgenomen uitvoering van Mahlers Das Lied von der Erde, die Sir Georg Solti in december 1992 dirigeerde bij het Koninklijk Concertgebouworkest, is nu op cd van Decca verkrijgbaar en het resultaat valt erg tegen. Wie als Der Abschied draait, het langste en het laastste van de zes liederen die samen Das Lied von der Erde vormen en tegelijk de toetssteen voor elke uitvoering, wacht een ontgoocheling.

Marjana Lipovsek, de wereldbreomde mezzo-sopraan, is vreselijk in de problemen bij het intoneren. Telkens opnieuw zet ze verkeerd in en poogt ze daarna alsnog naar de juiste hoogte te glijden, wat vaak niet lukt voor de toon teneinde is. Het geglibber is onverdraaglijk en ontneemt de luisteraar de mogelijkheid zich concentreren op een van Mahler mooiste werken. Het Concertgebouworkest en Solti zijn onder deze omstandigheden moeilijk zelfstandig te beoordelen en dat is ook overbodig: een Lied von der Erde zonder een overtuigende soliste is mislukt.

Thomas Moser is beter op dreef, maar ook hij is geen ideale zanger in de tenor-liederen. De beste uitvoering van Das Lied von der Erde blijft nog altijd de veertig jaar geleden gemaakte Weense opname met Kathleen Ferrier en Julius Patzak, gedirigeerd door Bruno Walter - ook uitgebracht door Decca!