De IJsbreker heeft nieuw plan voor Gasfabriek

AMSTERDAM, 25 APRIL. Jan Wolff, directeur van De IJsbreker, heeft de Amsterdamse kunst- en cultuurwethouder Ernst Bakker aangepaste plannen aangeboden voor het nieuwe Centrum voor Moderne Muziek. Dat moet worden gevestigd in het Zuiveringsgebouw op het voormalige terrein van de Westergasfabriek aan de Haarlemmerweg.

Hoofdbewoners van het vernieuwde Zuiveringsgebouw zullen De IJsbreker, het Holland Festival, Donemus en Gaudeamus zijn. Zij zijn de belangrijkste partners van de 'IJsbrekercoalitie', die in totaal uit 22 organisaties en instellingen bestaat. Voor de verbouwing van het Zuiveringsgebouw is een bedrag van 31 miljoen gulden nodig. Het onderzoeksbureau Berenschot acht de plannen haalbaar.

De nieuwste plannen zijn beperkt tot het Zuiveringsgebouw van de voormalige gasfabriek. Voor de overige gebouwen, waarvoor de 'IJsbrekercoalitie' eerder ook plannen indiende, is op verzoek van de deelraad Westerpark het zogenaamde Rizomeplan van Cross Point Productions ontwikkeld. Inmiddels hebben Cross Point en de IJsbrekercoalitie een aparte stichting opgericht om de Gashouder te exploiteren.

De gemeente Amsterdam heeft voor uitvoering van de plannen inmiddels 15 miljoen gulden toegezegd, maar Wolff maakt zich over de aanvullende financiering geen zorgen. Extra geld kan komen van onder meer Monumentenzorg of sponsors. Ook kan uit eigen middelen worden geput.

Vogens een snel scenario kan het nieuwe Muziekcentrum over drie tot vier jaar in gebruik worden genomen. Het nieuwe onderkomen is nodig omdat de huidige huisvesting van de IJsbreker aan de Weesperzijde al jaren veel te klein is.

De verbouwing zou gelijktijdig met de noodzakelijke bodemsanering kunnen plaatsvinden. Het isoleren van de verontreinigde grond rond de voormalige gasfrabriek kost volgens J. Cleij, directeur van de Milieudienst Amsterdam 70 miljoen gulden. Het Rijk betaalt negentig procent van de kosten, al is de minister nog niet officieel akkoord gegaan met de bijdrage van 63 miljoen. Het resterende bedrag van 7 miljoen gulden komt voor rekening van de gemeente Amsterdam.

Het ontwerp voor het muziekcentrum van architect Paul Verhey voorziet in twee concertzalen. Die bieden plaats aan respectievelijk tweehonderd en zeshonderd bezoekers. Verder wordt voorzien in repetitieruimtes, een documentatiecentrum, een expositieruimte, een bioscoop en een vrij toegankelijk café. (ANP)