Dankbare AOW'er

Lang heb ik gezwegen, maar nu het de spuigaten uit gaat lopen met die knorrende AOW'ers even 'n geluid van één van de zovele dankbare AOW'ers.

Als al die klagenden eens dachten aan al die mensen in andere landen, die in veel slechtere omstandigheden leven. En als men ook eens rondkijkt in eigen omgeving met al die hardwerkende middenstanders met hun jonge gezinnen, winkeliers die het niet meer kunnen opbrengen, boeren en tuinders die hun bedrijf vaarwel moeten zeggen, omdat hun produkten vanwege de open grenzen verdrongen worden. Ze zien hun bestaan bedreigd na zoveel jaren van lange, vaak zware dagen waar bijna geen Hollander voor te vinden was en dat terwijl er zoveel mensen zonder werk waren. In de oplopende tijd moet men sparen voor de soms mindere jaren die komen gaan, maar als de top bereikt is moet je met z'n allen wat naar beneden.

    • Nel Steekelenburg