Britse verzekeraar Lloyd's ontkent dreiging bankroet

LONDEN,25 APRIL. Het verzeringsconglomeraat Lloyd's of London kan nog dit jaar failliet gaan. Dat zegt Christopher Stockwell, voorzitter van de gezamenlijke actiegroepen van names, de particulieren die met hun hele have en goed garant staan voor verzekeringsrisico's binnen Lloyd's. Volgens Stockwell zijn er nog wel genoeg names die zullen kunnen opdraaien voor de verliezen over 1991, die worden geraamd op 2,4 tot 3 miljard pond.

Uit het jaarverslag van Lloyd's, dat vandaag wordt gepubliceerd, blijkt dat het verzekeringsconglomeraat 661 miljoen pond gereserveerd heeft voor een centraal noodfonds. Hieruit worden verzekeringsrisico's 'voorgeschoten' om Lloyd's reputatie van prompte betaling van geleden schade te handhaven. De bedoeling is dat die voorschotten op de names worden verhaald. Maar Stockwell wijst er op dat Lloyd's vorig jaar voor 7.500 leden de schulden moest dekken en dat dit aantal dit jaar zal oplopen tot meer dan 10.000. “De names die aangesproken worden hebben zelf geen cent meer en zullen dus niet betalen”, meent Stockwell.

Lloyd's zelf ontkent ten stelligste dat een faillissement dreigt. Maar de reservering voor het centrale fonds bedraagt dit jaar 661 miljoen, meer dan dertig keer zoveel als vier jaar geleden en twee maal zoveel als vorig jaar. Elk jaar in september moet Lloyd's cijfers overleggen aan het Department of Trade, waaruit blijkt dat de inkomsten de uitgaven overtreffen. In 1993 deed Lloyd's dat door 974 miljoen pond uit naam van zijn names als uitgaven te kwalificeren. Daarvan hebben individuele names tot afgelopen december slechts 313 miljoen pond terugbetaald.

Duizenden names zijn verwikkeld in juridische procedures, hetzij tegen de agenten die voor hen op de verzekeringsmarkt hebben gehandeld, hetzij tegen Lloyd's zelf. Sinds een rechter deze maand in een individuele procedure heeft uitgesproken dat een agent twee names schadeloos moet stellen vanwege ondeugdelijk advies, is paniek uitgebroken onder de agenten. De names echter ruiken bloed en zijn minder dan ooit geneigd de nieuwe sommen te fourneren, waarmee Lloyd's geleden verliezen wil dekken. Al eerder hebben zij een tussenvoorstel van Lloyd's om de geschillen af te kopen verworpen als onvoldoende.

    • Hieke Jippes