Brand verwoest deel Sallandse Heuvelrug

NIJVERDAL, 25 APRIL. Een felle brand heeft afgelopen zaterdag ongeveer 250 hectare natuurgebied op de Sallandse Heuvelrug in Overijssel verwoest. Honderden reptielen, vooral hagedissen en hazelwormen, zijn in de vlammen omgekomen. Een zeldzame populatie van koerhoenders, bestaande uit dertig broedparen, is volgens de eigenaar van het terrein, Staatsbosbeheer, gespaard gebleven.

De brand moet 's middags tegen vier uur zijn onstaan aan de rand van het gebied bij een voor gemotoriseerd verkeer afgesloten zandweg. Over de oorzaak is nog niets bekend. Boswachter G.N. de Groot houdt rekening met twee mogelijkheden: “Of er heeft iemand argeloos een sigaret weggegooid of er is sprake van opzettelijke brandstichting.” Onderzoek kan pas goed beginnen als het terrein “volledig is uitgedampt”.

Toen zaterdag na vier uur 's middags de eerste meldingen over rookontwikkeling binnenkwamen, leek de brand nog tamelijk onschuldig, maar door de straffe zuidenwind greep het vuur snel om zich heen. Voor het bluswerk zijn ruim twintig brandweerkorpsen met samen 200 brandweerlieden uit de omgeving ingeschakeld. Na het sein 'vuur meester' bleek 200 hectare hei en vijftig hectare bos te zijn vernield.

Volgens boswachter De Groot kan het wel vijf tot tien jaar duren voor het terrein zich heeft hersteld. Hij maakt zich vooral ongerust over de bodemlaag: “Die kan dusdanig van samenstelling zijn veranderd, dat de hei als gevolg van vergrassing geen kans krijgt terug te keren. In dat geval moeten we aanvullende beheersmaatregelen treffen.”

Met die 200 hectare is ook een leefgebied van het korhoen verwoest, maar De Groot denkt dat deze zeldzame soort in de omringende hei alternatieve nestgelegenheid kan vinden. Elders in Nederland komt het korhoen nauwelijks voor. Over het hele land worden slechts veertig broedparen geteld.

Na het uitbreken van de brand is de weg tussen Nijverdal en Holten, die langs het getroffen gebied voert, geruime tijd afgesloten geweest. “Om rampentoerisme tegen te gaan”, aldus een woordvoerder van de politie.