Ahrend voorzichtig met prognose 1994

In aansluiting op de reeds in maart bekend gemaakte jaarcijfers van kantoorinrichter Ahrend, heeft algemeen directeur Koenders bij de presentatie van het jaarverslag medegedeeld dat “ de resultaten over 1994 aanleiding geven te verwachten dat het netto resultaat niet lager zal zijn dan dat van 1993.” Die verwachting wijkt nauwelijks af van de voorzichtige prognose die eerder werd uitgesproken.

Deze verwachting is gebaseerd op de ontwikkelingen in de eerste maanden van het lopende jaar en op de huidige orderportefeuille, zo deelde Koenders mede.

Ahrend behaalde vorig jaar een met 37,4 procent tot 14,2 miljoen gestegen bedrijfsresultaat bij een met 5 procent gedaalde omzet van 513 miljoen. Deze uitkomst werd positief beïnvloed door een belastingmeevaller van 4 miljoen en gedrukt door 8 miljoen voor reorganisatiekosten. Het netto resultaat steeg licht van 6,9 miljoen tot 7,5 miljoen gulden. Het dividendvoorstel behelst een verhoging van 20 cent tot 2,20 gulden per aandeel.