ABP geconfronteerd met miljoenenclaim na grondtransactie

ROTTERDAM, 25 APRIL. Het ambtenarenpensioenfonds Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) hangt een miljoenenclaim boven het hoofd naar aanleiding van een grondtransactie met de gemeente Heerlen. De rechtbank in Maastricht heeft een claim tegen het ABP van de Roermondse projectontwikkelaar Muermans, die ook in de race was om de grond te kopen, toegewezen. Dit bedrijf was in 1991 de hoogste inschrijver voor de koop van bouwterreinen van het ABP in het Heerlense Geleendal. In het Geleendal was nieuwbouw voor het ABP gepland, maar toen de plannen niet doorgingen, bood het ABP de grond te koop aan. Muermans was met een bod van 7,5 miljoen gulden de hoogste inschrijver.

Hij kreeg de terreinen evenwel niet, omdat het ABP ze voor hetzelfde bedrag aan de gemeente Heerlen verkocht, nadat het fonds de gemeente inlichtte over Muermans' plannen. De toenmalige burgemeester van Heerlen, P. van Zeil, vreesde namelijk dat de plannen van Muermans met het Geleendal de centrumplannen van de gemeente zouden doorkruisen.

Heerlen kocht vervolgens de grond van het ABP en wilde deze vervolgens doorverkopen aan het Bouwfonds Woningbouw. Dat had in een eerder stadium, tegelijk met Muermans een bod uitgebracht dat met 4,6 miljoen gulden beduidend lager was dan de 7,5 miljoen gulden van Muermans. Muermans nam de gang van zaken niet en spande een civiele procedure aan tegen het ABP, de gemeente Heerlen en verder nog tegen Bouwfonds Woningbouw, waaraan de gemeente het Geleendal wilde doorverkopen. Het Bouwfonds had zelf ook een bod uitgebracht. De geëiste schadevergoeding bedroeg rond de 18 miljoen gulden.

De rechtbank is van oordeel dat Heerlen en het Bouwfonds vrijuit gaan maar dat het ABP in de fout is gegaan door niet aan Muermans, de hoogste bieder bij de inschrijving op uitnodiging, te verkopen. Door het Geleendal aan Heerlen te verkopen heeft het ABP volgens de rechtbank in strijd gehandeld “met de zorgvuldigheid in het maatschappelijk verkeer”. Bij de onderhandelingen over de verkooop is volgens de rechtbank een vertrouwelijkheidsrelatie ontstaan tussen het ABP en Muermans, die door het bestuur van het fonds is geschonden. Het Bouwfonds en de gemeente Heerlen gaan vrijuit omdat zij te goeder trouw van het ABP aannamen dat de grond niet aan de hoogste bieder hoefde te worden verkocht.

De rechtbank bepaalt op 2 juni hoe hoog het schadebedrag is. Het ABP beraadt zich op hoger beroep. Ook Muermans overweegt hoger beroep, tegen de vrijspraak van de gemeente Heerlen en het Bouwfonds Woningbouw.