Zojuist verschenen

P.W. Tops, A.F.A. Korsten en C.A.T. Schalken: De wethouder. Positie en functioneren in een veranderend bestuur 376 blz., VUGA, ƒ 54,-

Deze studie zal gretig aftrek vinden bij de vele nieuwe wethouders die Nederland na de jongste gemeenteraadsverkiezingen heeft gekregen. Het is een handleiding voor alle pas benoemde ambtsdragers die door de bomen van de regelgeving het bos nog niet gevonden hebben. Deze politicologische studie van drie experts in het openbaar bestuur wil voorzien in de lacune over de publieke kennis van het ambt van wethouder, 'de anonieme spil van de lokale democratie', maar het boek gaat niet alleen bestuurders aan. Het bevat ook veel praktische politieke informatie die van belang is voor het algemeen publiek.