Zojuist verschenen

Carry van Lakerveld, redactie: Nederland tegen Apartheid 160 blz., Sdu/Amsterdams Historisch Museum, ƒ 34,50

Bekend en minder bekende publicisten die zich de afgelopen jaren actief hun steun hebben betuigd aan de anti-apartheidsstrijd van Nelson Mandela c.s. bespreken in 18 opstellen de kansen van een toekomstig democratisch Zuid-Afrika. De minister van binnenlandse zaken, drs. Ed van Thijn, haalt de schiedenis op van het anti-racismebeleid van de gemeente Amsterdam tijdens zijn burgemeesterschap. Slechts in het voorbijgaan wijdt hij enkele regels aan de schorsing en de vernietiging door de minister van binnenlandse zaken van het Amsterdamse raadsbesluit voor het aanknopen van economische betrekkingen met het ANC in het kader van het anti-apartheidsbeleid (het z.g. economisch voorkeursbeleid).