Zojuist verschenen

Harm van den Berg: Het kinderparadijs

79 blz., Bohn Stafleu Van Loghum, ƒ 29.-

Het boekje beslaat een periode van bijna drie jaar. Daarin komen aan de orde de zorgvuldig genomen beslissing van de ouders om de dagelijks zorg voor hun meervoudig gehandicapte dochter Mijke, nu zestien jaar, uit handen te geven en hun inspanningen haar in het gezinsvervangend tehuis een zo goed mogelijk bestaan te bieden. Uit het helder, niet sentimenteel geschreven boekje blijkt dat de kwaliteit van de zorg in Nederland niet optimaal is.