Winstdaling bij TBI Holdings

Het netto resultaat van bouw- en installatiebedrijf TBI Holdings is vorig jaar met 10 procent gedaald, van 40,2 miljoen in 1992 tot 36,2 miljoen.

Daarmee is een rendement op het eigen vermogen behaald van 17,5 procent. De omzet daalde “een fractie” tot 1,7 miljard gulden. De concernleiding noemt de gang van zaken “in het licht van de verslechterde economische omstandigheden” niettemin bevredigend.

De kasstroom van TBI daalde vorig jaar tot 85,7 miljoen, tegenover 88,1 miljoen een jaar eerder. Het eigen vermogen steeg tot 231 miljoen. De orderportefeuille groeide van 1,7 miljard tot 1,8 miljard gulden, de werkvoorraad van 0,7 tot 0,9 miljard. De onderneming (7500 werknemers) verwacht voor 1994 geen verbetering van de marges op haar markten en houdt rekening met een concernresultaat dat de uitkomst van 1993 niet veel zal ontlopen.