Voorraden van VN-militairen gerantsoeneerd

DEN HAAG, 23 APRIL. Water en brandstof van de Nederlandse militairen van het luchtmobiele bataljon in Srebrenica zijn sinds donderdag gerantsoeneerd omdat Bosnische Serviërs transporten vanuit Lukavac tegenhouden.

Nederland heeft inmiddels een beroep gedaan op het Bosnië-Herzegovina commanda van de VN in Kiseljak om te zorgen dat de bevoorrading weer normaal gaat verlopen of dat via andere wegen de Nederlandse troepen bevoorraad kunnen worden.

Dit heeft minister Ter Beek (defensie) gisteren geantwoord op vragen van Tweede-Kamerleden tijdens een mondeling overleg over het geweld in Gorazde. Volgens medewerkers van de minister is er slechts een voorraad voor tien dagen, maar met rantsoenering kan die tijd verlengd worden.

Over de veiligheid van de troepen maakte Ter Beek zich geen extra zorgen. In de omgeving van de Alfa compagnie van het luchtmobiele bataljon - gelegerd op het vliegveld van Tuzla - vielen gisteren zes granaten. Het is de derde keer in een week tijd dat de Nederlanders die samen met Scandinavische troepen in Tuzla zijn ingezet, worden beschoten door Bosnische Serviërs vanuit heuvels rond de stad. Er vielen geen gewonden.

Op een vraag van het Kamerlid Van Traa (PvdA) of er goede evacuatieplannen klaar lagen antwoordde Ter Beek dat hij daar verder geen mededelingen over kon doen. Wel zouden daar al lang geleden goede plannen voor zijn gemaakt. Het is bekend dat bij een eventuele evacuatie Britse troepen, helicopters en schepen een grote rol spelen. Overigens kan en mag van de Kamer en van de regering van evacuatie op dit moment geen sprake zijn. Zij willen dat er op korte termijn extra VN-troepen naar Bosnië gaan.

Acht leden van het parlement kwamen gistermiddag van reces bijeen om nog eens duidelijk aan te geven dat de inzet van een kleine drieduizend Nederlandse militairen in en rond Joegoslavië ruime steun krijgt, ook nu het geweld toeneemt en de NAVO bereid is tot meer luchtacties in Bosnië over te gaan als de bevolking van de 'veilige gebieden' het opnieuw moet ontgelden. De VVD is tegenstander van het sturen van meer Nederlandse troepen, ook als de VN daarom zou vragen. Nederland kan op dit moment niet meer troepen leveren.

D66 en PvdA drongen sterk aan op een ultimatum dat op hetzelfde moment in Brussel werd afgekondigd. Minister Kooijmans (buitenlandse zaken) wees erop dat, mocht de internationale gemeenschap besluiten om krachtiger militair op te treden in Gorazde, de VN dan ook de troepen ter plekke zou moeten hebben.