Versoepeling ontslagrecht van de baan

DEN HAAG, 23 APRIL. Het kabinet heeft een besluit over versoepeling van ontslagbescherming uitgesteld. Dit heeft premier Lubbers gisteren meegedeeld na afloop van het wekelijkse kabinetsberaad. Eerder deze week ontstond een politiek conflict tussen CDA en PvdA over dit voorstel.

PvdA-staatssecretaris Wallage (sociale zaken en werkgelegenheid) keerde zich dinsdag op een FNV-manifestatie openlijk tegen het voornemen de zogeheten preventieve ontslagtoets af te schaffen. Wallage beriep zich daarbij op de bwezwaren van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer. Na kritiek van minister De Vries kwam hij hierop terug.

Het afschaffen van de preventieve ontslagtoest maakt het werkgevers makkelijker werknemers te ontslaan. In de huidige situatie is voor ontslag een vergunning nodig van de directeur van het gewestelijk arbeidsbureau. In de nieuwe situatie zou een werknemer alleen achteraf via de kantonrechter bezwaar kunnen aantekenen tegen zijn ontslag.

Wallages minister, De Vries en staatssecretaris Kosto (justitie) verschillen nog van mening over de vraag hoe de kosten moeten worden verdeeld als straks in ontslagzaken vaker een beroep wordt gedaan op de rechter. Het is de bedoeling dat beide bewindslieden het kabinet snel duidelijk maken wat de financiële gevolgen zijn van een ontslagtoets achteraf.