Verlies voor volleybalteam

GUARDA, 23 APRIL. Het Nederlandse mannenteam is het vierlandentoernooi volleybal in de Portugese plaats Guarda zwak begonnen. Het duel met thuisland Portugal, in Europees opzicht niet meer dan een middenmoter, ging verloren met 3-2. Oranje zwichtte na tweeëneenhalf uur met 27-29 in de vijfde set. Coach Joop Alberda gebruikte vrijwel de gehele wedstrijd als basisformatie Blangé, Posthuma, Van der Meulen, Zoodsma, Klok en Bas van der Goor. Alleen Van der Horst viel zo nu en dan in. Het drietal Zwerver, Held en Grabert was niet van de partij in verband met verplichtingen in Italië.