Twee 'mildere' nieuwelingen in Federal Reserve Board

NEW YORK, 23 APRIL. President Clinton heeft Alan Blinder en Janet Yellen voorgedragen als leden van de Federal Reserve Board, het bestuur van het Amerikaanse stelsel van centrale banken. Na bevestiging door de Amerikaanse senaat zal Blinder, tot nu toe lid van de Raad van Economische Adviseurs in de regering Clinton, vice-voorzitter van het bestuur worden. Yellen wordt gewoon gouverneur.

De namen van de genomineerden circuleerden al enkele dagen totdat gisteren de bekendmaking kwam. Blinder (48) en Yellen (47) staan beiden hoog aangeschreven in academische kringen. Blinder was verbonden aan de Princeton University voor hij in de Economische Adviesraad kwam, Yellen was tot op heden werkzaam aan de Universiteit van Berkeley in Californië.

Waarnemers vrezen dat Blinder en Yellen minder anti-inflationair zullen zijn dan hun respectieve voorgangers David Mullins en Wayne Angell. Blinder noemde zichzelf ooit een duif - het tegengestelde van havik - waar het inflatie betreft. Van Yellen is bekend dat zij kritiek heeft geuit op recente geldverkrappingen door de Federal Reserve Board, het Amerikaanse stelsel van centrale banken.

De Federal Reserve Board bestaat uit een voorzitter, op dit moment Alan Greenspan, een vice-voorzitter en vijf gouverneurs. Een benoeming geldt voor veertien jaar en leden van de Board kunnen niet voortijdig worden weggestuurd.

Samen met de vijf presidenten van regionale centrale banken vormt dit twaalfkoppige lichaam de Federal Open Market Committee, dat de beslissingen over monetair beleid neemt.

De nu opgevulde vacatures waren enkele maanden open. In die tijd is de Amerikaanse geldmarktrente drie keer met een kwartprocent verhoogd. De eerste keer, begin februari, kwam dat als een verrassing voor de financiële markten.

De tweede keer, eind maart, was het verwacht en de derde keer verraste het de markten opnieuw. Insiders menen dat de FOMC nog gauw de rente heeft verhoogd voordat twee 'mildere' nieuwelingen zouden worden benoemd.

Yellen, in financiële kringen een betrekkelijke onbekende, studeerde aan Brown en Yale University en doceerde aan de London School of Economics. Ze was daarna onder meer aan Harvard verbonden en aan Berkeley. Ze heet een 'pragmatisch econoom' te zijn. Samen met haar echtgenoot, George Akerlof, eveneens aan Berkeley verbonden, schreef zij diverse boeken.

Blinder studeerde aan Princeton en was journalist bij de tabloid de New York Daily News. Zijn reputatie als een intelligente econoom die ook nog kan schrijven, wat hij onder meer bewees als jarenlange columnist van Business Week, is onomstreden.

    • Lucas Ligtenberg