Slaapkamer

Nederland verzelfstandigt overheidsondernemingen met het idee dat organisaties zo sneller, beweeglijker en marktgerichter worden.

Eén instelling weet zich tot nu toe hardnekkig aan de trend te onttrekken: de met geheimzinnigheid en vertrouwelijkheid omgeven Verzekeringskamer, die sinds kort officiëel op eigen benen staat. De geloofwaardigheid van het toezicht van de Kamer op de verzekeringswereld kreeg al een flinke deuk toen bleek dat de verzekeringsmaatschappij Vie d'Or zich jarenlang ongestraft had misdragen. De Rekenkamer controleert nu of de Verzekeringskamer haar werk wel goed gedaan heeft. Ook bij de financiële rapportage over de pensioenbranche is traagheid troef bij de toezichthouder. Terwijl de commerciële WM Company na nog geen vier maanden de beleggingsresultaten van de pensioenfondsen over 1993 al in drukvorm paraat had, en de Nederlandsche Bank volgende week de totale bancaire branche in kaart heeft, kwam Amersfoort deze week, bijna 16 maanden na dato, los met de officiële versie van het reilen en zeilen van de Nederlandse pensioenbranche over 1992. (MS)