Schindler

Het kon niet uitblijven dat er een gezaghebbende pen zou opstaan tegen de sympathie die de film van Spielberg alom ontmoet; Anil Ramdas doet alsof hem de feiten bekend zijn maar dat blijkt toch niet het geval.

Een feitelijke tekortkoming in het stuk van Ramdas is het niet aanhalen van de meningen, feiten en gevoelens van de nog overlevenden die zeer bewust als volwassen mannen en vrouwen Schindler hebben meegemaakt en dat op eenvoudige maar heldere wijze verwoorden in de documentaire van Blair die zowel door BBC als BRT (waar is de NOS?) recentelijk werd uitgezonden. Deze getuigen, die familie verloren en de gruweldaden zagen en meemaakten, gelden als uitgangspunt voor de beoordeling van Schindler en zijn daden! Waarom zou hij 'valse' bedoelingen gehad kunnen hebben met zijn houding jegens die groep joden? Hij had met de bescherming van de SS toch nauwelijks iets te vrezen? Laat Pfeigebaum en Pfefferberg nog maar eens daarover spreken.

Ongetwijfeld was Schindler een geldwolf, een kapitalist, jazeker, maar hij bleek tijdig tot bezinning te komen hetgeen hem sierde.

Volgens Ramdas werd Schindler door verandering van zijn voorkeuren (van SS naar de joodse medewerkers?) een rechtvaardige Goj. Volgens de genoemde getuigen is dat niet waar! Zij zeggen dat hij een rechtvaardige Goj wàs. In vredestijd valt dat niet direct op. Maar in die tijd is er wel degelijk sprake van een bijzondere dimensie in het gedurfde optreden van Schindler.

    • G. Fransen