Kok verwijt Lubbers misbruik van positie

DEN HAAG, 23 APRIL. PvdA-leider Kok vindt dat premier Lubbers zijn positie als minister-president misbruikt voor de verkiezingscampagne van het CDA. Hij zei dit nadat Lubbers op zijn wekelijkse persconferentie na de ministerraad kritiek had geuit op de “neiging naar links” van de PvdA. “Lubbers spreekt daar niet meer namens mij. Hij misbruikt zijn rol als premier”, aldus Kok.

Lubbers beschuldigde de PvdA-bewindslieden van “catenaccio-voetbal”, waarbij uiterst defensief wordt gespeeld. Volgens hem wil de PvdA gevoelige thema's zoals de beperking van toegang tot de werkloosheidswet, aanscherping van de bijstand en versoepeling van de ontslagtoets “over de verkiezingen tillen”. Volgens Lubbers zijn PvdA-bewindslieden er ook verantwoordelijk voor dat de voor volgend jaar afgesproken bezuinigingen van ruim 1,6 miljard nog niet kunnen worden ingevuld. Het kabinet heeft vorige week de ombuigingen over de departementen verdeeld, maar zal pas in de zomer aangeven op welke wijze het geld moet worden gevonden. Lubbers zei vorig jaar al “aarzelingen” bij de PvdA te bespeuren om ingrijpende maatregelen te nemen ten aanzien van de WW. “Dat waren signalen in de verkeerde richting. De cijfers over de stijging van de werkloosheid tonen aan dat de actualiteit van werk weer voorop moet staan.” Uit de jongste werkloosheidscijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat het aantal mensen zonder werk tot 520.000 is gestegen.

Lubbers vindt dat de PvdA te verdedigend is en haar verantwoordelijkheid voor harde maatregelen afwijst. “Het is riskant als dat het patroon zou worden. Ik heb dat ook regelmatig geuit in het kabinet.” Hij zei dat hij bij voorstellen om toegang tot de werkloosheidswet te beperken het gevoel had gekregen dat van “uitstel afstel komt”.

PvdA-leider Kok reageerde zeer geërgerd op de woorden van Lubbers en keek er vooral verbaasd van op dat deze na de wekelijkse ministerraad zijn geuit. De premier behoort volgens Kok op zijn persconferentie na het kabinetsberaad het standpunt van het kabinet toe te lichten, en niet de opvattingen van het CDA. “Lubbers moet die persconferentie niet gebruiken voor zulke goedkope Brinkman-verhalen.”

Pag.3: Van Mierlo steunt VVD in kritiek

VVD-leider Bolkestein heeft gisteren in een open brief scherp uitgehaald naar CDA-minister Hirsch Ballin (justitie) die woensdag opmerkte dat “de liberale gezindheid deel is van het criminaliteitsprobleem”. Volgens de bewindsman is de VVD bezig met “een kaalslag” in de onderlinge verhoudingen waarbij “ieder voor zich” voorop staat. Het “losser” maken van maatschappelijke verbanden als gezin en school zou leiden tot een toename van de criminaliteit. Bolkestein noemde deze uitspraak beledigend. “Hirsch Ballin moet niet denken dat de openbare moraal alleen veilig is in handen van de christen-democratie.” Volgens de VVD-leider heeft Hirsch Ballin gefaald in de IRT-zaak: “Misschien mag ik u aanraden weer uw werk te doen en minder te moraliseren”. Ook D66-leider Van Mierlo was zeer gepikeerd over de uitspraak van de CDA-minister. “Als Hirsch Ballin dit zegt waar ik bij ben, trek ik de oren van zijn hoofd. Dit is schandelijk.”

Van Mierlo was gisteravond in Nijmegen, waar hij scherpe kritiek uitte op de PvdA. Volgens hem heeft de PvdA “meerdere gezichten in de aanbieding”. Als voorbeeld haalde hij het budget voor Defensie aan. “Je kunt bij minister Ter Beek terecht als je geen bezuinigingen op Defensie wilt, en je kunt bij het verkiezingsprogramma terecht als je ze wel wilt.” Ook over de WAO en de regels bij ontslag is de PvdA dubbelzinnig, aldus Van Mierlo.