Kabinet akkoord met Friese taal in de rechtszaal

DEN HAAG, 23 APRIL. Een verdachte of getuige die tijdens een strafproces in Friesland zijn woordje in het Fries wil doen, kan voortaan de hulp van een tolk krijgen. Wat in het Fries wordt gezegd, zal ook in die taal in het procesverbaal worden opgenomen. De rechter bepaalt of een Nederlandse vertaling nodig is. Het kabinet is gisteren akkoord gegaan met een wetsvoorstel dat de mogelijkheden voor het gebruik van de Friese taal in het rechtsverkeer verruimt. Partijen en getuigen in civiele of bestuursrechtelijke zaken kunnen zich voortaan ook van het Fries bedienen. Processtukken mogen in Friesland in het Fries worden opgeschreven.