Groep mensen verdacht van ontucht

ALKMAAR, 23 APRIL. Een groep personen in Den Helder heeft jarenlang ontucht gepleegd met een nu 12-jarig meisje. Dat vermoedt het openbaar ministerie in Alkmaar op basis van een aangifte door de moeder van het meisje. Tot op heden zijn negen verdachten aangehouden.

Een aantal van de aangehouden personen wordt er ook van verdacht deel te hebben genomen aan “een samenwerkingsverband van personen dat het plegen van seksuele misdrijven beoogde”. Die verdenking (art. 140 van het Wetboek van strafrecht) is zeldzaam in een zedenzaak. Zij heeft meestal betrekking op leden van een criminele organisatie. Eén keer eerder werd artikel 140 toegepast bij een zedenzaak, namelijk in de Epe-zaak begin dit jaar waarbij twee zusjes jarenlang door onder andere familieleden misbruikt werden.

Omdat de officier van justitie de privacy van met name het slachtoffer in Den Helder wil beschermen, worden van de kant van de officier nauwelijks medelingen gedaan over de zaak.

Eerdere berichten over de zaak in enkele ochtendkranten, bevatten “stellige beweringen die verdachten tot daders bestempelen nog voordat de rechter heeft kunnen oordelen”, aldus officier van justitie F.M.T. Gelissen. In de laatste maanden zijn verschillende getuigen gehoord. Alle verdachten zijn voorgeleid aan de officier van justitie en de rechter-commissaris in Alkmaar en vervolgens in bewaring gesteld. Tegen zes verdachten is inmiddels een bevel tot gevangenhouding verleend.