Eigen risico bij waterschade Limburg vervalt

VUGHT, 23 APRIL. De 5700 particulieren die in december vorig jaar schade hebben geleden door de overstroming van de Maas, de Waal en de IJssel, krijgen deze alsnog vergoed. De stichting Watersnood December 1993 en het Nationale Rampenfonds hebben gisteren besloten het eigen risico van 2000 gulden, die bij elk schadegeval werd gehanteerd, te laten vervallen. Dat betekent dat er nog eens 11 miljoen gulden aan schadevergoeding wordt uitgekeerd. Ongeveer duizend mensen hadden tot nu toe niets ontvangen omdat hun schade lager was dan het eigen risico. In totaal was tot nu toe bijna 50 miljoen gulden aan particulieren uitgekeerd, terwijl er 65 miljoen beschikbaar was uit bijdragen van de regering, particuliere giften, provinciebesturen, de postcodeloterij en een garantie van het Nationaal Rampenfonds. Volgens de voorzitter van de stichting Watersnood December 93, ing. E.M. Mastenbroek, is het schrappen van het eigen risico vooral mogelijk geworden door het grote bedrag aan giften van particulieren (27,1 miljoen) dat is binnengekomen.