Dreyfus (1)

1) In de bespreking van het boek 'All Souls and Appeasement' (boekenbijlage 2-4-94) merkt prof. Wesseling op dat de Britse minister van buitenlandse zaken aftrad “wegens de akkoorden van München”. Deze kwamen tot stand op 30 september 1938, maar Eden was reeds afgetreden op 20 februari van dat jaar wegens Chamberlains toenaderingspolitiek tot Italië.

2) De affaire Dreyfus besprekend merkt P. Auwerick op dat Dreyfus geen solidariteitsgevoelens had met zijn 'rasgenoten'. Het verbaast me zoiets te lezen. Wie had het destijds over 'die Jüdische Rasse'? Precies, dat was Hitler. Natuurlijk bestaat er geen joods ras, wel een joods volk. De joden behoren tot hetzelfde ras als wij, nl. tot het blanke. Het enige verschil is dat joden (en Arabieren) semieten zijn, terwijl wij behoren tot de groep der Germaanse volken.

    • Drs. P.H. Werner