Bridgetelefoon

Het kon niet uitblijven natuurlijk. De 06-lijn heeft ook in de bridgewereld zijn intrede gedaan. Sinds enige weken kunnen bridgers bellen naar 06 - 320.230.000. A raison van vijftig cent per minuut krijgen ze de stem van Cees Sint te horen. Op aangename toon bespreekt de welbekende bridgepublicist een stukje bied- of speeltechniek of spelregelkennis. Van interactie met de opbeller is echter geen sprake. Sint heeft voor iedere dag van het jaar een ander probleem op het bandje ingesproken. Vraag en antwoord duren bij elkaar zo'n twee minuten. Een orale minicursus dus.

Maandag 18 april belde ik eens op. Ja hoor, daar heb je Sint z'n stem al: “Dit is het probleem van vandaag. U heeft deze kaart in uw handen: SchoppenHVB3 Harten52 RuitenA6 KlaverAV1093. Allen zijn kwetsbaar, uw partner opent met 1Harten, wat is daarop uw antwoord: is dat 1Schoppen, is dat 2Klaver of is dat 3Klaver?”

“Dat meen je toch niet, Sint?”, was het eerste dat bij me opkwam. “Dit is wel erg simpel. Iedereen weet toch dat je 2Klaver moet bieden?”

Gaandeweg het commentaar word je duidelijk dat zo'n eerste bieding toch al vaak problemen geeft. Hele volksstammen menen bijvoorbeeld meteen naar 3Klaver te moeten jumpen om een eigen opening aan te bieden.

“Fout”, legt de maestro geduldig uit, “zo'n sprong moet je reserveren voor een opening met dichte (AHVB) klavers.”

Overigens, trouwe lezers van deze rubriek weten inmiddels dat dit soort jumps door topspelers liever als inviterend (9-11 pt., zeskaart klaver) worden gebruikt. Maar dat terzijde.

“Ook het 1Schoppen antwoord is onjuist”, zo gaat Sint verder. “Dan komt de vijfkaart klaver niet tot zijn recht. Correct is hier 2Klaver, waarna u in de volgende biedronde uw schoppens biedt. Bijvoorbeeld 1Harten - 2Klaver - 2Harten - 2Schoppen. Het laatste bod is reverse, een principe dat zowel in de opening, als in het antwoord prima hanteerbaar is. Hoewel niet alle reversebiedingen zondermeer forcing zijn, is het dat hier natuurlijk wel: 2Klaver beloofde immers al minstens 10 pt.”

Kenmerk van een reverse-bieding is dat het partner over het algemeen naar een hoger biedniveau dwingt, dus nog al wat biedruimte opslokt. Je kan je dat alleen met een sterke kaart (zoals hierboven) veroorloven. De voordelen zijn evident. Je omschrijft je kaart helder. Hier: twee kleuren, waarvan de langste klaver, met veel punten. U ziet, zo'n op het oog simpele bieding draagt heel wat consequenties in zich.

Een eveneens door Sint besproken probleem vraagt om een net wat andere aanpak. Stel u heeft achttien punten in de vorm van SchoppenA8 HartenAV92 RuitenAH6 KlaverB1074. U opent 1Klaver (u speelt 1SA als 15-17 pt.), partner antwoordt met 1Schoppen en nu?

2Harten of 2SA? Volgens het reverse-principe zou u 2Harten kunnen bieden, ware het niet dat u daarmee een vijfkaart in uw eerste kleur garandeert. U kunt uw kracht en karakter van de hand echter uitstekend omschrijven met het rebid van 2SA. Dat bod belooft precies 18-19 pt. en een gebalanceerde hand. U hoeft niet bang te zijn dat een eventuele 4-4 fit in harten verloren gaat. Partner heeft op drie-hoogte nog voldoende ruimte om zijn hartens te introduceren.

Naast dit soort veelvoorkomende standaardbiedsituaties behandelt de bridgetelefoon ook standaardafspeeltechniek. Bijvoorbeeld dit blokkadeprobleem:

Noord

Schoppen AH

Harten 74

Ruiten A5432

Klaver B652

Zuid

Schoppen V642

Harten A853

Ruiten 97

Klaver AHV

U zit zuid en speelt 3SA. Hartenstart. Tot uw genoegen telt u negen slagen: drie in schoppen, één in harten en ruiten en vier in klaveren. Toch moet u oppassen. U kunt niet gedachteloos uw slagen gaan oprapen, omdat dan de kans bestaat dat zowel de schoppen als de klaveren blokkeren. Als u zorgvuldig uw slagen in de goede volgorde incasseert gaat het wel goed. U pakt HartenA, speelt eerst SchoppenA-H, steekt naar uw hand over met KlaverA, incasseert SchoppenV, alsmede KlaverH-V en gaat weer naar dummy via RuitenA om tot slot KlaverB te maken. Voilà, u heeft zojuist een deblokkerende speelwijze net succes tot stand gebracht.

Had u in de eerste slag HartenA gedoken? In dat geval zou de verdediging ruiten kunnen naspelen. Maakt u het spel dan nog? Oplossingen in de vorm van een korte beschijving van de slagenwisselingen kunt u sturen naar Postbus 93326, 2509 AH Den Haag, t.a.v. van schrijver dezes. Voor de eerste twintig inzenders met het juiste antwoord ligt er een aardige bridge-attentie klaar.