Bolkestein (3)

In het interview met de heer Bolkestein in NRC Handelsblad van 5 maart zegt hij over de gevangenen tijdens de Tweede Wereldoorlog in Sint Michielsgestel en Vught: “Uit die hele groep van honderd man zijn er tenslotte ook maar vijf doodgeschoten.” Het is op zijn minst merkwaardig dat hij, als politicus, de indruk wekt weinig waarde te hechten aan mensen(levens).

Het past nog minder bij zijn politieke overweging een verwijzing naar christelijke waarden weer in het VVD-program op te nemen.

    • A. de Jongh