Bolkestein (1)

In het zeer interessante interview met de VVD-fractieleider in het Zaterdags Bijvoegsel van 5 maart 1994 stond de volgende zin: “Grootvader Bolkestein was, hoewel al gepensioneerd en geen lid van een politieke partij, minister van onderwijs, kunsten en wetenschappen in het oorlogskabinet-Gerbrandy geworden.” Dit is niet geheel juist.

Na de val van het vijfde kabinet-Colijn, in 1939, werd op 10 augustus 1939 het kabinet-De Geer beëdigd, met G. Bolkestein als minister van onderwijs, kunsten en wetenschappen, en mr. P.S. Gerbrandy als minister van justitie.

Bolkestein was, blijkens de toenmalige fractievoorzitter van de Vrijzinnig-Democratische Bond, lid van deze bond.

Mr. A.M. Joekes verklaarde in het avondblad van het 'Het Volk' van 10 augustus 1939, het volgende: “... is het zo gelopen dat het departement van Onderwijs is gekomen aan een vrijzinnig-democraat.”

    • Gerard Steijger