Betuwelijn is slechts subthema

Het had kunnen gaan over de Betuwelijn. Het had moeten gaan over defensie en buitenlands beleid. Maar het ging over duidelijkheid en onduidelijkheid. De campagnekaravaan van D66 was gisteren in Gelderland, waar de partij dankzij haar standpunt over een ondergrondse Betuwelijn een goede naam heeft. Maar waar men zich inmiddels ook afvraagt of D66 zich in de formatiebesprekingen wel voor dat standpunt in zal zetten. Partijleider Van Mierlo heeft al een paar keer gezegd dat “geen enkel onderwerp een breekpunt zal zijn”, ook de Betuwelijn niet.

En dus was de Betuwelijn in Gelderland “een subthema”, zoals de campagneleiding het uitdrukte, toebedeeld aan een delegatie van Tweede Kamerleden. Terwijl die een aantal knelpunten in het toekomstige tracé voor de Betuwelijn bekeken, bezocht Van Mierlo de luchtmobiele brigade in Schaarsbergen. In een kogelvrij vest en met een blauwe VN-helm op deelde hij daar voor het oog van de camera's zijn eerste plaagstoot van die dag aan de PvdA uit. De PvdA was “onduidelijk”, zei hij. Minister Ter Beek wil dat er niet meer op het budget voor Defensie wordt bezuinigd, in het PvdA-programma staat het omgekeerde. Hoe zat dat?

De tweede uithaal kwam toen de autoradio berichtte dat de PvdA'er Patijn de nieuwe burgemeester van Amsterdam wordt. Een prima man natuurlijk, maar de PvdA had wel wat onduidelijk met de procedure gesjoemeld, reageerde Van Mierlo prompt. De echte aanval bewaarde hij echter voor het NOS-journaal, die een samenvatting kreeg van de rede die hij die avond in Nijmegen zou uitspreken. De PvdA, zei Van Mierlo, had een januskop. De partij had meerdere gezichten als het ging om defensie, de WAO en de aanpak van de werkloosheid. Eigenlijk was het “volslagen onduidelijk” wat de PvdA allemaal wel en niet wilde.

Zelf had Van Mierlo even daarvoor bij Omroep Gelderland duidelijkheid over de Betuwelijn verschaft. Op de vraag van een luisteraar antwoordde hij zich “niet voor te kunnen stellen” dat het volgende kabinet “geen groot gebaar” over de Betuwelijn zou maken. Al was het “natuurlijk duidelijk” dat je “niet alle besluiten terug kunt draaien”. (GP)

    • Gretha Pama
    • Kees van der Malen
    • Derk-Jan Eppink